LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Project:
TẠP CHÍ MAI AN BAKER
client:
MAI AN BAKER
CREATIVE DIRECTOR:
TUNG JUNO
dESIGN:
RIO BOOK TEAM

Dự án tạp chí Maian Bakers là một dự án đặc biệt, được cho ra đời đi cùng với chuỗi sự kiện ra mắt thương hiệu bánh Maian. Với định dạng tạp chí, ấn phẩm hướng tới lồng ghép khéo léo chuyên môn về bánh ngọt đi cùng thể hiện phong cách sống của thế hệ phụ nữ mới, nhằm thu hút sự chú ý và ghi dấu ấn thương hiệu với đối tượng mục tiêu.