LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Project:
Nhật ký trái tim
client:
Vincom retail
Copy writing
Lan Huong, Huong Giang
design & Illustration
gtl.do, Nam Vu, Quynh Hoa, Khang
Ấn phẩm sáng tạo mục tiêu đào tạo cho nhân sự nội bộ Vincom

Năm 2019, chúng tôi nhận được yêu cầu của Vincom về một ấn phẩm sáng tạo nhằm mục tiêu đào tạo các nhân sự của Vincom. Với đối tượng hướng tới là những người lao động phổ thông từ bảo vệ, lao công, tới nhân viên bán hàng, ấn phẩm được sáng tạo bởi những câu chuyện tình huống, đi cùng truyện tranh minh hoạ gần gũi lồng ghép các thông điệp dễ nhớ, dễ tiếp cận.