Tri thức
độc bản cần
giải pháp riêng
Bản sắc sách RIO Book trên thị trường rộng lớn nằm ở tư duy sản phẩm đổi mới, những cách đóng gói kiến thức riêng cho từng lĩnh vực chuyên môn, những cách giải quyết thách thức riêng cho từng khách hàng và ở đây, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của độc giả khi tiếp nhận tri thức.Đó luôn là điều cốt lõi giúp RIO Publishing Agency hình thành nên sự khác biệt và chúng tôi cũng tin rằng, sự khác biệt này chính là điều bạn cần cho cuốn sách của mình.
82+
cuốn sách
được ra mắt
8+
giải pháp xuất
bản tiên phong
16+
lĩnh vực chủ đề
đa dạng
Hiểu về tư duy

sản phẩm của

chúng tôi qua

từng cuốn sách

tại đây.
Hãy xem thêm một số dự án của RIO Publishing để hiểu hơn về tư duy và giải pháp của chúng tôi cho mỗi cuốn sách
 
Đóng gói di sản tri thức
của người Việt và chuyển giao
Đó là sứ mệnh thôi thúc RIO Publishing
theo đuổi hành trình này và
cũng là
động lực khiến mỗi ngày làm việc của chúng
tôi trở nên có ý nghĩa.
Người trẻ cần nhiều
hơn những tri thức thuần Việt, còn chúng
tôi ở đây để
cùng bạn đóng gói được kho
tàng tri thức của mình, với nhiều định

dạng và trải nghiệm thú vị hơn.