Hành Trình 30 Năm Của Giá Trị Và Niềm Tin
Sách doanh nghiệp
Khách hàng:
Shinhan Bank Vietnam
03 Ngôn ngữ

được sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Anh & tiếng Hàn
 
30 Năm

Gói gọn 3 thập kỷ phát triển trong cuốn sử ký
mới mẻ, trẻ trung
Làm sách bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt đã khó, vậy xuất bản ấn phẩm "3 phiên bản - 3 ngôn ngữ" Anh, Hàn, Việt sẽ như thế nào?
Dự án hợp tác của RIO Publishing Agency và Ngân hàng Shinhan Vietnam có lẽ thật đặc biệt khi đánh dấu rất nhiều cột mốc "Lần đầu tiên" của chúng tôi:

- Lần đầu tiên làm việc cùng một doanh nghiệp tài chính với 30 năm tuổi đời tại thị trường Việt Nam.

- Lần đầu tiên khởi tạo cuốn sách với tổng cộng 3 phiên bản - 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hàn.
Thử thách của RIO Publishing là làm thế nào để kể được một câu chuyện doanh nghiệp xuyên suốt, hệ thống với các cột mốc, thành tựu. Những số liệu, bảng biểu khô khan đã được lồng ghép cùng nhiều câu chuyện cảm xúc, thực tế từ đội ngũ nhân sự, lãnh đạo hay khách hàng...

Sách kỷ niệm Shinhan Vietnam đã đem đến một định dạng mới mẻ trên cả nội dung và thiết kế, đồng thời vẫn giữ nguyên phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu của ngân hàng 30 năm tuổi.