RIO Book Signature
Sách doanh nghiệp
Khách hàng:
RIO Vietnam
70000
bản đã được tiêu thụ
Mang về
60%
nguồn khách hàng cho dịch vụ thiết kế RIO Agency và RIO Class
Bộ sách mỹ thuật ứng dụng trong Marketing
Với nền tảng chuyên môn về thiết kế sáng tạo của RIO Vietnam, RIO Book Signature khởi đầu với cuốn sách "RIO Book No.1 Xấu thế nào - Đẹp ra sao" là dự án bắt đầu cho những cuốn sách dành riêng cho thị trường Việt Nam của chúng tôi. 
Với 4 đầu sách đã được ra mắt, hơn 70.000 bản đã được tiêu thụ, RIO Book Signature là kênh truyền thông hiệu quả về tư duy thẩm mỹ ứng dụng trong Marketing và hệ sinh thái sáng tạo RIO Vietnam. Đồng thời, đây cũng chính là dự án có chỉ số chuyển đổi cao nhất, mang về 60% nguồn khách hàng cho dịch vụ thiết kế RIO Agency và RIO Class - Lớp học thiết kế cho người làm Marketing.