Nhật Ký Trái Tim
Sách doanh nghiệp
Khách hàng:
Vincom Retail
Lan tỏa văn hóa "Dịch vụ đến từ trái tim"
Năm 2019, chúng tôi nhận được yêu cầu từ đối tác Vincom Retail về một ấn phẩm sáng tạo nhằm mục tiêu đào tạo các nhân sự trong các trung tâm thương mại Vincom. Với đối tượng hướng tới là những người lao động phổ thông từ bảo vệ, lao công, tới nhân viên bán hàng, ấn phẩm được sáng tạo bởi những câu chuyện tình huống, đi cùng truyện tranh minh hoạ gần gũi lồng ghép các thông điệp dễ nhớ, dễ tiếp cận về văn hóa "Dịch vụ đến từ trái tim" của doanh nghiệp. 
Sau 2 tháng phát triển nội dung và in ấn, sổ tay "Nhật ký trái tim" sau đó đã được ứng dụng rộng rãi trong nội bộ doanh nghiệp và trở thành người bạn đồng hành thân thiết với nhiều thế hệ nhân sự của Vincom Retail.