Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam
Sách cá nhân
Khách hàng:
TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 
 
6000
bản đã được tiêu thụ
Tự tay vận hành hoạt động marketing của bạn
"Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam - Tự tay vận hành hoạt động marketing của bạn" do RIO Book và tác giả TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến hợp tác xuất bản. TS. Hoàng Yến hiện đang là Trưởng Bộ môn Marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh hoạt động đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp, chị cũng dành nhiều thời gian cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học về marketing với nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước như Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, Journal of Economics and Development,...
Cuốn sách "Kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam" cũng như một công trình nghiên cứu được TS. Hoàng Yến đúc rút và lan rộng kiến thức quý giá của mình ra khỏi phạm vi của giảng đường đại học. Lý thuyết bài bản, kinh nghiệm thực tế, ví dụ gần gũi, tất cả những điều này đã giúp cho kiến thức chuyên môn về kinh doanh dịch vụ được nội địa hóa và dễ dàng ứng dụng với độc giả Việt Nam.