Digital Marketing - Từ chiến lược đến thực thi
Sách doanh nghiệp
Khách hàng:
Vinalink Academy
TOP 3
sách Marketing bán chạy nhất
10 lần
tái bản liên tiếp trong 5 năm
Hơn 30000
độc giả khắp cả nước
Cuốn sách Digital Marketing bán chạy hàng đầu tại Việt Nam
Với mục tiêu xây dựng thương hiệu mạnh mẽ về đào tạo Digital Marketing và chuyển đổi thành khách hàng học viên của các khoá học, cuốn sách "Digital Marketing – Từ chiến lược tới thực thi" với nội dung bài bản, thiết kế hiện đại, chủ đề hợp xu hướng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình khi trở thành cuốn sách về Digital Marketing bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.
Liên tiếp trong 5 năm qua, cuốn sách đã được tái bản 10 lần và đến tay hơn 30.000 độc giả trên khắp cả nước, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhiều marketer trẻ trên hành trình xây dựng sự nghiệp.