Nơi chia sẻ kiến
thức
chuyên sâu
về xuất bản
 
4 yếu tố giúp một cuốn sách tự xuất bản tạo dấu ấn đặc biệt?
Sau khi đặt hết tâm huyết vào việc xuất bản một cuốn sách, chắc hẳn bạn sẽ mong muốn cuốn sách của mình được độc giả yêu thích và đón nhận. Dưới đây là 4 yếu tố giúp một cuốn sách tự xuất bản của doanh nghiệp, cá nhân thực sự ghi dấu ấn trong
16, Tháng 3, 2023